Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ bảy, 9/10/2021, 12:30
Lượt đọc: 37

Văn bản 968 về phòng chống dịch SXH.

Tác giả: admin
Nguồn tin: CBYT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86