Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Đang online: 106
Hôm nay : 225
Hôm qua : 335
Tuần này : 1,265
Tuần trước : 2,038
Tháng này : 25,019
Tháng trước: 24,247
Tất cả : 273,038

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86