Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ sáu, 7/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 329

Một số hình ảnh công tác phòng chống dịch bệnh Corona của trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng

Một số hình ảnh công tác phòng chống dịch bệnh trong của trường Nguyễn Việt Hồng

file20200206112001phong_benh_ncov_trong_truong_hoc_1_72202010.pptx

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86