Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ hai, 21/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 381

Cái gì càng nhiều thì càng khó thấy là gì?

Cái gì càng nhiều thì càng khó thấy là gì?

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87