Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ hai, 18/10/2021, 16:16
Lượt đọc: 69

Chuyên đề: Dạy học qua môi trường Internet.

Chiều ngày 15/10/2021, nhà trường đã tổ chức hội nghị công tác dạy học qua môi trường internet. Để qua đó đội ngũ giáo viên có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc dạy trực tuyến và đề ra các giải pháp để giúp cho việc dạy học qua môi trường internet đạt hiệu quả hơn trong những tuần tiếp theo.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Nội bộ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86