Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình

Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Văn bản 1324/UBND về việc tham gia sự kiện Ngày hội văn hóa đọc năm 2021.

(Tải File đính kèm)

1324/UBND Văn bản admin02-01-2022
2 Văn bản số 3874/SGDĐT-GDTH về hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông ứng phó dịch Covid -19.

(Tải File đính kèm)

3872/SGDĐT - GDTHVăn bản admin02-01-2022
3 Văn bản 501/GDĐT hướng dẫn xét chọn giải Võ Trường Toản lần thứ 21 năm 2021.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

501/GDĐTVăn bản admin10-11-2021
4 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT về việc Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

(Tải File đính kèm)

09/2020/TT-BGDĐTVăn bản admin09-10-2021
5 Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

22/2019/TT-BGDĐTVăn bản admin09-10-2021
6 Công văn 3969/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

3969/BGDĐT-GDTHVăn bản admin17-09-2021
7 Công văn 2527 hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19 (2021-2022).

(Tải File đính kèm)

2527/SGDĐTVăn bản  17-09-2021
8 Văn bản 56 - Kế hoạch kiểm tra lại năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

56Văn bản admin26-08-2021
9 Văn bản 2311 - Hướng dẫn kiểm tra lại đối với sinh chưa hoàn thành lớp học - năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

2311Văn bản admin26-08-2021
10 Văn bản 2037 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học.

(Tải File đính kèm)

2037Văn bản admin26-07-2021
11 Văn bàn 2345 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.

(Tải File đính kèm)

2345Văn bản BGD và ĐT26-07-2021
12 Chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp chống Covid 19 tại TP HCM.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản admin21-06-2021
13 Mẫu - Đơn xin chuyển trường

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bản admin16-06-2021
14 Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản admin22-03-2021
15 Văn bản 890/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng lực chọn SGK năm 2021.

(Tải File đính kèm)

VB 890/QĐ-UBNDVăn bản UBND TPHCM16-03-2021
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích