Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ hai, 24/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 554

Ngày hội sách năm 2017 trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng

Ngày 21/4/2017, trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng tổ chức ngày hội sách , nhằm tôn vinh truyền thống " Trọng tri thức", Nhằm tạo cho các em học sinh làm quen với không gian văn hóa đọc bổ ích, hấp dẫn từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường ngày càng phát triển hơn.

Các bạn học sinh hưởng ứng và tham gia ngày sách.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Nội bộ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86