Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ tư, 20/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 404

Lịch công tác tuần 31

Lịch công tác tuần 31

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

 

THỨ

SÁNG

CHIỀU

HAI

18/4

Nghỉ bù lễ

 

BA

19/4

-8g : Thao giảng TA(C.YẾN +GVTA)

-8g40 : C.Liên họp với KT 3,4,5.

-10g30 : KT2,3 duyệt đề K2.

-11g :KT4,5 duyệt đề K4.

-Nộp hồ sơ gương điển hình về PGD.

 

-14g : GV 4,5 họp CM.

-Cập nhật t.kê SMAS.

-Nộp các file SKKN về PGD (C.Lan)

20/4

-7g30 : C.Liên dự lễ tại TTTDTT Q3.

-13g30 : Lễ kết nạp Đội.

-14g : PHT họp CM tại PĐP.

-14g :GV K1 họp CM.

NĂM

21/4

-7g30 : Ngày sách VN.

-10g30 : KT1,2 duyệt đề K1.

-11g : KT3,4 duyệt đề K3.

-14g : C.Liên + C.Lam dự họp tại NTDiệu

-BGH duyệt đề K,S,Đ.

-14g : GV 2,3 họp CM.

SÁU

22/4

 

-14g : Thao giảng AV (T.Long + GVTA)

-GV nộp đề tham khảo .

-16g30 : Tập huấn PCCC.

BẢY

23/4

-HS học phụ đạo .

-7g30 : C.Liên + C.Thủy dự lễ tại TTTDTT.

 

CHỦ NHẬT

24/4

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87