Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Trần Quốc Thảothtranquocthaohttps://thtranquocthao.hcm.edu.vn1520
2 Trường Tiểu Học Trần Quang Diệuthtranquangdieuhttps://thtranquangdieu.hcm.edu.vn1503
3 Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyềnthnguyenthanhtuyenq3https://thnguyenthanhtuyenq3.hcm.edu.vn1487
4 Tiểu Học Phan Đình Phùngthspphandinhphunghttps://thspphandinhphung.hcm.edu.vn852
5 Tiểu Học Nguyễn Thi Quận 3thnguyenthiq3https://thnguyenthiq3.hcm.edu.vn827
6 Tiểu Học Mê Linhthmelinhhttps://thmelinh.hcm.edu.vn751
7 Tiểu Học Nguyễn Thái Sơnthnguyenthaisonhttps://thnguyenthaison.hcm.edu.vn747
8 Tiểu Học Nguyễn Thiện Thuậtthnguyenthienthuatq3https://thnguyenthienthuatq3.hcm.edu.vn715
9 Tiểu Học Trương Quyềnthtruongquyenhttps://thtruongquyen.hcm.edu.vn623
10 Tiểu Học Trần Văn Đangthtranvandanghttps://thtranvandang.hcm.edu.vn608
11 Tiểu Học Phan Văn Hânthphanvanhanhttps://thphanvanhan.hcm.edu.vn592
12 Tiểu học Kỳ Đồngthkydonghttps://thkydong.hcm.edu.vn546
13 Tiểu Học Lương Định Củathluongdinhcuahttps://thluongdinhcua.hcm.edu.vn465
14 Tiểu Học Nguyễn Việt Hồngthnguyenviethonghttps://thnguyenviethong.hcm.edu.vn437
15 Tiểu Học Nguyễn Sơn Hàthnguyensonhahttps://thnguyensonha.hcm.edu.vn390

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86