Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ tư, 7/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 531

Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng-Hội thi nghi thức Đội cấp Liên đội năm học 2017-2018

Ngày 26/01/2018, trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng tổ chức Đại hội Liên đội cấp trường.

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Nội bộ

163