Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ hiểu nhiều, hiểu rộng mà dạy cho trẻ biết hành động-Giáo dục là người bạn tốt nhất một người có giáo dục được tôn trọng khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ- Đi một ngày đàng học một sàngg khôn- Thực hành là người thầy tốt nhất- Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức-Người biết học biết đủ cho mình
Thứ ba, 30/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 436

Lễ kết nạp Đội viên của trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng.

Ngày 5 tháng 4 năm 2019, trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng đã tổ chức lễ kết nạp Đội viên năm học 2018-2019. Sau đây là một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Tác giả: Admin
Nguồn tin: Nội bộ

86